Svečana sjednica Općinskog vijeća Ilidža povodom Dana općine Ilidža

P O Z I V N I C A

Povodom obilježavanja 12. marta,
Dana Općine Ilidža,

pozivamo Vas da prisustvujete svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža,
koja će se održati 12.03. (ponedeljak) 2018. godine sa početkom u 15 sati u
Multimedijalnoj sali (bivše kino „Igman“) Hrasnička cesta broj 8

PREDSJEDAVAJUĆI                               OPĆINSKI NAČELNIK
Muhamed Omerović, s.r.                       prof.dr. Senaid Memić, s.r.