Općina Ilidža uradila Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Korupcija u širem smislu predstavlja svaku zloupotrebu javne funkcije i položaja radi sticanja lične ili grupne koristi. U užem smislu je zloupotreba položaja ili kršenje zakona zbog pribavljanja određene, najčešće materijalne koristi. U svojoj osnovi, podrazumijeva stavljanje ličnog ispred općeg interesa od strane osobe kojoj je osnovna obaveza ili zadatak upravo zaštita javnog interesa. Kao najčešći uzroci za pojavu korupcije u društvu su : nepostojanje ili loš zakonski okvir, odsustvo institucija nadzora, netransparentno upravljanje, odsustvo odgovornosti, nedostatak profesionalne etike. Suprostavljanje korupciji je jedan od najvećih izazova javne uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, a nastoji se spriječiti kroz primjenu preventivnih i represivnih mjera. U Općini Ilidža u januaru 2018. godine urađen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije za 2018-2020. godinu.

Općina Ilidža je pristupila i izradi antikorupcijskih mjera na lokalnom nivou, a akcioni plan predstavlja jedan od ključnih dokumenata za suzbijanje korupcije, koji je kreiran s ciljem da se poveća transparentnost, efikasnost, odgovornost rada i otvorenosti lokalne administracije prema građanima. Donošenjem i realizacijom Akcionog plana, organi Općine Ilidža žele unaprijediti stepen odgovornosti i profesionalizma u radu, poboljšati proces planiranja, donošenja i sprovođenja akata i programa na transparentan način, te omogućiti podsticajni ambijent za učešće nevladinog i privatnog sektora u aktivnostima Općine.Krajnji cilj je da se pruži mogućnost za pokretanje dijaloga sa svim akterima u lokalnoj zajednici, kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja za prevenciju korupcije. Uspostavljanje efikasnog antikoruptivnog sistema podrazumijeva kvalitetniji pristup građana informacijama o radu, ograničavanje diskrecijskih ovlaštenja, unapređenje određenih administrativnih procedura, povećanje komunikacije unutar službi, poboljšanje efikasnosti rada općine, unapređenje sistema edukacije i vrednovanja učinka zaposlenih, povećanje utjecaja građana na rad administracije, te jačanje profesionalnih i etičkih vrijednosti. Na ovaj način se povećava stupanj integriteta, transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti uprave, a ujedno i jača povjerenje građana u rad općinske administracije.