Sign in:

Dobrodošli

na zvaničnu web stranicu Općine Ilidža

Brze Novosti
eVijeće
Certifikati
Bilteni
Elektronski registar
Centar72 Ilidža

O PROJEKTU CENTAR72

  • Cijeli sistem je osmišljen da bi bio na usluzi građanima i kao takav stoji na raspolaganju 24 sata dnevno. - Problem se može prijaviti 24 sata 365 dana godišnje - U roku od 3 radna dana građani će dobiti odgovor o status rješavanja problema. Problem lokalne zajednice se može prijaviti putem web stranice ili putem besplatne Android aplikacije. Web stranica i Android aplikacija imaju jednostavan formular, putem kojeg korisnik bira kategoriju problema (čišćenje ulica, građevinska inspekcija...), kratko opisuje problem, opcionalno up-loaduje slike problema, te locira problem na karti i šalje zahtjev općinskoj administraciji na pregled.

NovostiOdržana 28. sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža na 28. sjednici održanoj  28. maja 2015. godine  donijelo je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2015.godinu, tako da je Budžet sa 22.000.000 KM povećan na  3
više...


Četvrta osnovna škola organizovala je bazar za Dan škole koji je održan 28. maja 2015 godine u prostorijama škole, a u čijoj realizaciji su učestvovali učenici, roditelji, Vijeće roditelja, uposlenici i menadžment škole. Učenici su zajedno sa

Četvrta osnovna škola organizovala je bazar za Dan škole koji  je održan 28. maja 2015 godine u prostorijama škole, a u čijoj realizaciji su učestvovali učenici
više...


Započela peta faza regulacije Zujevine

Na području općine Ilidža, tačnije na lokalitetu  Blažuj,  započela je peta faza  regulacije korita vodotoka Zujevine. Izvođač radova je firma „Mevludin commerc „ d.o.o Ilidža.Finansijer  u iznosu
više...


Općina Ilidža finansirat će projekte za mlade

Općina Ilidža  raspisala je 28. maja 2015. godine javni poziv za (su)finansiranje projekata za mlade.Za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Ilidža za 2015. godinu-stavka
više...

U toku izgradnja nedostajuće javne rasvjete

Općina Ilidža je  iz  ovogodišnjeg  budžeta izdvojila  90 000 konvertibilnih maraka za izgradnju nedostajuće  javne rasvjete i dogradnju postojeće.
U toku su aktivnosti  na području svih 16 MZ. Izvođa
više...