Sanacija krovova u mjesnim zajednicama Hrasnica I i II

U ilidžanskim mjesnim zajednicama Hrasnica I i Hrasnica II u toku su radovi na sanaciji četiri krova zgrada kolektivnog stanovanja a u okviru projekta utopljavanja stambenih objekata. Sanacijom je predviđena demontaža postojećih krovova, sanacija oštećenih greda, postavljanje novih letvi i pokrova, te pokrivanje novim crijepom. Saniraju  se krovovi zgrada u ulicama Put Famosa broj 18, Izeta Musića 11, Ćamila Marića 1,3,5 i ulici 15. maj broj 5 i 7. Vrijednost radova je 114.929 KM, a finansiraju ih Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa 70.000 KM i Općina Ilidža sa 44.929 KM. Izvođač radova je Famos Gradnja dd, a rok za završetak radova je dva mjeseca u zavisnosti od vremenskih prilika.