Poziv za 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Ilidža

 

Na osnovu člana 38. stav (1) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), s a z i v a m

12. REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

 

Sjednica će se održati 25.01. (ČETVRTAK)  2018. godine  u Multifunkcionalnoj sali  Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

  1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
  2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilidža“ -lokalitet „Hollywood“/skraćeni postupak b)Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilidža“ - lokalitet „Hollywood“/skraćeni postupak
  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža
  4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskog vijeća na Plan i Program održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Ilidža za 2018. godinu

Kao informativni materijal:

  1. Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ilidža u školskoj 2016/2017.godini
  2. Informacija o realizaciji donesenih Zaključaka Općinskog vijeća (od sedme do jedanaeste sjednice)

 

                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI


         Muhamed Omerović, s.r.