Održana javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Pejton“

Općinsko vijeće Ilidža na 9. redovnoj sjednici održanoj 26. oktobra 2017. godine utvrdilo je Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Pejton“ i iste uputilo na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Centar Ilidža 28. novembra 2017. godine održana je javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Pejton“. Raspravi su prisustvovali stanovnici ovog naselja, privrednici, predstavnici Općine Ilidža i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Nacrt Regulacionog plana je urađen u cilju preispitivanja prostornih mogućnosti za implementaciju sadržaja društvene infrastrukture, kao i mogućnosti za novu gradnju, nadziđivanje i legalizaciju objekata, uz obezbjeđenje neophodne infrastrukture. Prisutni na raspravi su iznijeli niz primjedbi i prijedloga na Nacrt RP, a istaknuto je takođe da svi zainteresovani svoje primjedbe i prijedloge mogu u pisanoj formi dostavit nadležnoj općinskoj službi na razmatranje. Po okončanju javne rasprave Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kao nosilac izrade plana i Služba za prostorno uređenje Općine Ilidža podnijeće izvještaj Općinskom vijeću o rezultatima javne rasprave i pripremiti prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Pejton“.