Odluka O izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža

Na osnovu  člana 16. Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski odbor uprave Općine Ilidža, broj: 02-02-3696/17 od 09.10.2017.godine,  Općinski načelnik Općine Ilidža donosi

ODLUKU

O izboru  lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva  na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža

 

 

 

I

Kadnidati izabrani po javnom pozivu za prijem 31 lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža   su:

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - pravne struke:

 1. FEJZIĆ LEJLA – 14 BODOVA
 2. HODŽIĆ ČOVRK ADELA – 14 BODOVA
 3. ADEMOVIĆ SADINA – 13 BODOVA
 4. DAUT ARMINA – 12 BODOVA
 5. KARAMUJIĆ EMINA – 11 BODOVA
 6. KEREŠ AIDA – 11 BODOVA
 7. ŠEHOVIĆ ANESA- 11 BODOVA
 8. HADŽIBULIĆ KANITA – 11 BODOVA
 9. ROŽAJAC NERMA – 11 BODOVA
 10. HALILOVIĆ ADNELA- 11 BODOVA
 11. ANDELIJA ARIJANA – 10 BODOVA
 12. HASKOVIĆ ZERINA – 10 BODOVA
 13. BAJRAKTAREVIĆ AMRA – 10 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - ekonomske struke:

 1. AGIĆ BEJDA – 13 BODOVA
 2. HODŽIĆ AIDA – 13 BODOVA
 3. RAĐO DŽENITA – 12 BODOVA
 4. OMERBAŠIĆ SANIN – 12 BODOVA
 5. ŠIŠIĆ ILMA – 11 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - novinarska struka :

 1. BAŠIĆ ELMA – 12 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - građevinske struke:

 1. RAMIĆ ELVIR– 11 BODOVA
 2. CIGIĆ ANEL – 10 BODOVA
 3. ĆENANOVIĆ EMIR – 10 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - elektrotehničke struke:

 1. CERO SEDADA – 13 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - arhitektonske struke:

 1. DELIĆ AHMED– 3 BODA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - poljoprivredne struke:

 1. UZUNOVIĆ MERSIHA – 14 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - javna uprava:

 1. ALOMEROVIĆ NEIRA – 15 BODOVA
 2. KADRIĆ MERIMA – 13 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - politologija:

 1. KUNOVAC MELISA - 11 BODOVA

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - geodetske struke:

 1. HOZANOVIĆ MERSUDIN – 3 boda

 

Završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - saobraćajne struke:

 1. DIZDAR MUAMER – 12 BODOVA
 2. HOT NIHAD – 12 BODOVA

II

Odluka o izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža će se dostaviti izabranim kandidatima i objaviti na WEB stranici Općine Ilidža.

 

III

Svi kandidati koji su učestvovali u javnom pozivu će se pismeno obavjestiti o izvršenom izboru.

 

 

IV

Kandidati čije prijave nisu razmatrane zato što su neblagovremene, nepotpune ili nisu ispunavali uslove Javnog poziva kao i kandidati koji smatraju da bodovanje nije izvršeno u skladu sa Pravilnikom mogu u roku od 8 dana od dana prijema Obavještenja o izvršenom izboru kandidata podnijeti prigovor Općinskom načelniku. Odluka općinskog načelnika donesena po prigovoru je konačna.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

 

Obrazloženje

Općina Ilidža je dana 13.10.2017. godine na WEB stranici Općine Ilidža objavila Javni poziv za prijem 31 lica  visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža   broj: 02-34-3697/17-1 od 10.10.2017.godine, . Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-34-3697/17-2 od 02.11.2017.godine imenovana je Komisija za postupak izbora lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa visoke stručne spreme u Općini Ilidža koja je po završenom javnom pozivu otvorila pristigle prijave, utvrdila koja od pristiglih prijava ispunjava uslove javnog poziva , utvrdila listu kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove javnog poziva, izvršila bodovanje u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni općinski odbor uprave Općine Ilidža, broj: 02-02-3696/17 od 09.10.2017.godine  i o svom radu sačinila zapisnik koji je sa listama kandidata dostavila Općinskom načelniku. Uvidom u dostavljeni zapisnik i liste utvrđeno je da za zanimanja: završena visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja   - arhitektonske struke  nije prijavljen dovoljan broj kandidata, te je na osnovu člana 16. stav (2) Pravilnika izabran kandidat  sa rang liste prijavljenih kandidata sa završenom visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja  - građevinske struke. Na osnovu navedenog Općinski načelnik je donio odluku kao u dispozivu.

 

 

                                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                               Prof.dr. Senaid Memić

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE ILIDŽA