Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Ilidža je na sjednici 26. oktobra 2017. u Multifunkcionalnoj sali sa 16 glasova ZA, sedam protiv i tri suzdržana  utvrdilo  Nacrt Budžeta Općine Ilidža u iznosu 24.500.000 KM i uputilo  ga na javnu raspravu u trajanju od deset radnih dana, odnosno  od 26. oktobra do 15. novembra 2017.

Zadužen je Općinski načelnik  da putem MZ organizuje i provede javnu raspravu. Nacrt Budžeta  za 2018. godinu  sa rasporedom  održavanja  po mjesnim zajednicama   objavit će se na oglasnoj ploči općine, mjesnih zajednica, te web stranici,  kako bi se građani informisali o terminima i aktivno učestvovali i kreirali budžet po svojoj mjeri.  Vijeće je zadužilo  općinskog načelnika da za narednu sjednicu   Općinskog vijeća podnese  izvještaj o rezultatima javne rasprave  i pripremi Prijedlog budžeta za 2018. godinu. Prema nacrtu obezbijeđana  su sredstva za  redovan rad službi,  komisija i vijeća ,a   između ostalog planirano je   za obrazovanje  469.000 KM, kulturu  395.000 KM , vjerske objekti 300.000 KM i  kapitalne grantove 6.300.000 KM.

Pred vijećnicima Općinskog vijeća Ilidža bio je i izvještaj o izvršenju budžeta za devet mjeseci 2017. godine .Podsjećamo da je Budžet Općine Ilidža za 2017. godinu 33.300.000 KM .Izvršenje za   prvih devet mjeseci kad su u pitanju prihodi iznosi 26.540.475,73  ili 79,70 posto, a rashodi 16.591.787,76 KM ili 49,83 posto. Najveća izdvajanja bila su za kapitalne projekte i to  izgradnju saobraćajnice (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)  Ilidža-Hrasnica 565.192,63 KM, uređenje Male Aleje  252647, 75 KM, asfaltiranje ulica s aučešćem građana 232,256 KM , javnu rasvjetu  151.623 KM, čišćenje vodotoka  570.552 KM. Za prvih devet mjeseci za sport je dato 326.861 KM, udruženjima građana 651.740 KM, za socijalne pomoći i teško oboljela lica 581.235 KM.

Na devetoj sjednici Općinskog vijeća prihvaćen  je  i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana i Nacrt odluke o provođenju RP Pejton. Nacrt je upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.  Zadužena je Služba za prostorno uređenje  da u saradnji sa Zavodom za planiranje  razvoja Kantona Sarajevo  organizuje i provede  javnu raspravu . Jedan grafički prikaz RP će biti izložen u Centru za dozvole te se pozivaju građani da se uključe i daju svoj doprinos kako bi RP bio što kvalitetniji. Javna rasprava  o Nacrtu  održat će se 28. novembra  u 17. sati u MZ Centar ,ulica  Abdulaha Kantamirije  broj 2.Nakon provedene raprave  izvještaj o rezultatitma  i prijedlog će se naći pred vijećncima.

Na sjednici  je donesena i  Odluka o obrazovanju  komisije za sigurnost kao privremenog tijela. Komisija ima predsjednika i šest članova. U sastavu komisije su : Amel Pintol, Redžo Lemezan, Miro  Grbavac, prof.dr. Senaid Memić, Muhamed Omerović, Enes Čorbo i Idriz Efendić. Komisija je  imenovana  za mandat 2016-2020. godine i radit će bez novčane naknade. Izvještaj o radu JU KSC Hrasnica za period 01.01 -30. 06 2017. godine  i izvještaj o finansijskom poslovanju  za šest mjeseci  podržalo je  Općinsko vijeće  na devetoj  redovnoj sjednici.Vijeće je raspravljalo i prijedlozima akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa , a dalo je i saglasnost Općinskom načelniku za zaključenje  ugovora o međusobnim pravima i obavezama  između Općine i Federalnog zavoda za penzijsko  i invalidsko osiguranje za Dom penzionera Nedžarići.