Deseta sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko  vijeće Ilidža na desetoj sjednici  30. novembra 2017 . godine u Multifunkcionalnoj sali donijelo je Odluku  o usvajanju Regulacionog plana Azići II. Izradu ovog plana  inicirala je Općina Ilidža,  u cilju  preispitivanja  prostornih mogućnosti  za usklađivanje  postojećeg stanja  sa zahtjevima   građana, odnosno  stvaranja  optimalnih uslova za poboljšanje kvaliteta stanovanja uz poštivanje vlasničkih odnosa. Površina razmatranog prostora je 76,1 ha. Izgradnjom budućih objekata, saobraćajnica i komunalne infrastrukture  nije predviđeno  rušenje ni jednog postojećeg  stambenog objekta. Uklanjanje objekata se odnosi samo na ruševine  tj. devastirane objekte u svrhu  nove izgradnje,  a broj devastiranih objekata   namijenjenih za uklanjenje zbog nove gradnje je 50.

Općinsko vijeće Ilidža je na sjednici  donijelo  Odluku o stipendiranju  talentovanih učenika i studenata u školskoj 2017/2018.Na raspisani javni konkurs  za stipendiranje  talentovanih učenika  u srednjem i studenata  u visokoškolskom obrazovanju,   prijavilo se 420 kandidata, od kojih 373 ispunjava uslove. Od toga 164 učenika i 209 studenata dobit će stipendiju  Općine Ilidža, a za te namjene izdvojit će se   344.460,00 KM.

Vijećnici su  usvojili i i Prijedlog odluke  o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP Centar. Izmjene i dopune  RP Centar odnose se za lokalitet Hotela „Hollywood“ u svrhu preduvjeta  za zamjenu  postojećeg građevinskog fonda  u svrhu izgradnje  i promjene namjene postojećeg stambenog objekta u namjenu koja odgovora  sadržaju hotela. Visina objekta ne smije preći visinu   susjednih objekata  maksimalno spratnosti  P+6.

Podršku vijeća dobio je i Gender akcioni plan Općine Ilidža 2017-2020. godine   i bit će strateško  -planski dokument , koji direktno podržava  primjenu  Zakona o ravnopravnosti  spolova u BiH  na lokalnom nivou i definira ciljeve i mjere  za unaprijeđenje  ravnopravnosti spolova  u lokalnoj zajednici . Pred vijećnicima Općinskog  vijeća, njih 25 koliko je bilo prisutno na sjednici  našla se i Informacija  o ugroženosti teritorija općine Ilidža od neeksplodiranih ubojitih  sredstva  i minsko -eksplozivnih sredstava, a data  je  i saglasnost  na Program  rada JP „Ilidža „ d.o.o za poslovnu 2018. godinu.