Sign in:

Dobrodošli

na zvaničnu web stranicu Općine Ilidža

NovostiNacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Kovači“

Općinsko vijeće je na 35. redovnoj sjednici održanoj 26. januara 2016. godine utvrdilo Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Kovači“ i uputilo ga na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javn
više...


Općina finansira užine za učenike slabijeg imovnog stanja

Općina Ilidža je  putem Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje u saradnji sa 10 osnovnih škola sa područja općine Ilidža  finansirala kupovinu užina za učenike  u stanju socijalne potrebe. Novčana sredstva u izno
više...


Održana 35.redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Ilidža na 35. redovnoj sjednici  održanoj  28. januara 2015. godine u Multifunkcionalnoj sali  utvrdilo je  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kovači“ i Nacrt Odluk
više...


Predato 1.100 zahtjeva za legalizaciju

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji  građevina  izgrađenih  bez odobrenja  za građenje i građevina privremenog karaktera data je mogućnost  da se zahtjevi za dono&
više...

Podijeljeno 65 plastenika

Općina Ilidža kontinuirano podržava razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. U 2015. godini Općina Ilidža je podijelila 65 plastenika  površine 100 kvadratnih metara sa kompletnom opremom čija pojedinačna
više...