Sign in:

Dobrodošli

na zvaničnu web stranicu Općine Ilidža

Brze Novosti
eVijeće
Certifikati
Bilteni
Elektronski registar
Centar72 Ilidža

O PROJEKTU CENTAR72

  • Cijeli sistem je osmišljen da bi bio na usluzi građanima i kao takav stoji na raspolaganju 24 sata dnevno. - Problem se može prijaviti 24 sata 365 dana godišnje - U roku od 3 radna dana građani će dobiti odgovor o status rješavanja problema. Problem lokalne zajednice se može prijaviti putem web stranice ili putem besplatne Android aplikacije. Web stranica i Android aplikacija imaju jednostavan formular, putem kojeg korisnik bira kategoriju problema (čišćenje ulica, građevinska inspekcija...), kratko opisuje problem, opcionalno up-loaduje slike problema, te locira problem na karti i šalje zahtjev općinskoj administraciji na pregled.

NovostiObavještavamo sve korisnike koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom

Obavještavamo sve korisnike koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom da isplata naknada za august mjesec  počinje 30. septembra 2015.godine.


više...


Naučite pisati projekte prema standardima Europske unije

Udruženje „Svitanje“, Sarajevo  u saradnji sa Općinom Ilidža, planira realizaciju projekta „Pisanje projekata prema standardima Europske unije“, koji će se održati u vidu seminara sa radionicama.

Tako će se 10.
više...


Simpozij „Tradicionalna hrana od Adrie do Kavkaza“

 

Nakon Turske i Makedon
više...


Općinsko vijeće Ilidža je na 31. redovnoj sjednici održanoj 30. septembra u Multifunkcionalnoj sali donijelo je Odluku o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Doglodi“. Površina obuhvata je 96,3 ha.U obuhvatu Plana definisana je zona st

Općinsko vijeće Ilidža je na 31. redovnoj sjednici održanoj 30. septembra u  Multifunkcionalnoj sali  donijelo je Odluku o usvajanju  i provođenju Regulacionog plana „Doglodi“. Površina obuhvata je 96
više...

Potvrđen certifikat ISO 9001:2008 i standarda upravljnja okolišem ISO 14 001:2004

Stručni tim  ovlaštene  cerifikacijske kuće TUV Adria  d.o.o Sarajevo izvršio je  u Općini  Ilidža 29. septembra  2015. godine  recertifikacij
više...